halal_certificate halal_certificatie
halal_nederlands
halal_french halal_english
halal_information
Onthaal | Diensten | Halal concept | Certificatie procedure | News | Contact
  halal_market

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN
DE TERM "HALAL" (CAC / GL 24-1997)

 

De Codex Alimentarius Commissie erkent dat er kleine verschillen van mening zijn in de interpretatie van de wet betreffende de dieren waarvan de consumptie is toegestaan of verboden en de methode van slachten, op basis van de verschillende islamitische stromingen. Dit is de reden waarom er een marge van interpretatie wordt overgelaten aan de bevoegde autoriteiten van de importerende landen bij de toepassing van deze algemene richtlijnen. Toch moeten de certificaten die door religieuze autoriteiten van het land van export in beginsel door het land van import worden aanvaard, behalve als het in staat is om andere specifieke voorwaarden te rechtvaardigen.


1. TOEPASSINGSGEBIED
2. DEFINITIE
3. CRITERIA VOOR HET GEBRUIK VAN DE TERM "HALAL"
4. AANVULLENDE ETIKETTERINGSVOORSCHRIFTEN

 

 

Download the full text with all information related to the scope, definition, criteria for use of the term “Halal” and additional labelling requirements :

halal term
halal_export
halal_koran
halal_richtlijnen
halal_kosher
additives_halal
halal_gelatine

 

halal_slachthuis

 
Designed by Best-Design