halal_certificatie halal_certificatie
halal_nederlands
halal_french halal_english
halal_certification
Onthaal | Diensten | Halal concept | Certificatie procedure | News | Contact
  halal_certificatie

HALAL IN DE HEILIGE KORAN

 
Er zijn verschillende koranverzen die toegestane voedsel (halal), maar ook onwettig voedsel (haram) behandelt. De Heilige Koran wijst ook moslims aan de toegestane manier waarop ze dieren moeten slachten. Sommige verzen zijn uitsluitend gewijd aan het verbod varkensvlees te consumeren of alcohol te drinken. De verzen die in dit artikel zijn opgenomen, worden genomen zoals ze in de Heilige Koran staan, sommige kunnen verschillend worden geïnterpreteerd door geleerden of moslim theologen.

1) WETTIG VOEDSEL (HALAL)

 • Als basisprincipe worden de goede voedingsmiddelen toegestaan
 • Het verbod onwettig voedsel te verklaren, voedsel die wettig door ALLAH wordt verklaard
 

2) ONWETTIG VOEDSEL (HARAM)

 • Verbod bloed te eten
 • Slechte voedingsmiddelen zijn onwettig
 • Het vlees van dode dieren eten
 • Varkensvlees eten
 • Toestemming geven voor iemand die gedwongen wordt om onwettig voedsel te eten
 • Verbod op het drinken van alcohol
 

3) HOE EEN DIERENOFFER TOESTAAN

 • Spreek de "Basmala" (de naam van Allah) vóór het slachten
 • De positie van het dier bij het slachten
 • Het slachten van een verdoofd dier of slachtoffer van een val voordat het stierf
 

4) VOORWAARDEN DIE MOET WORDEN VOLDAAN OM HET VLEES VAN EEN GESLACHTE DIER TE ETEN

 • Spreek de naam van ALLAH op het moment van slachten
 • Slacht voor een andere dan ALLAH te doden en een andere naam dan de zijne oproepen; verbod het eten van vlees van een dier dat is geslacht door het aanroepen van een ander dan ALLAH
 

Download het volledige document voor toegang tot de gerelateerde Koranische verzen gekoppeld aan Halal:

halal in saint koran
halal_market
halal_koran
halal_richtlijnen
halal_kosher
halal_producten
halal_vlees

 

halal_slachthuis

     
 
 
Designed by Best-Design